Adwokat

Maciej
Grzelak

Witam na stronie mojej kancelarii.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Adw. Maciej Grzelak posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która umożliwia mu m.in. pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, czy też zarządcy. W konsekwencji kancelaria świadczy m.in. takie usługi jak:

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja upadłego przed sądem upadłościowym, w tym także w sprawach tzw. upadłości konsumenckiej,
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w szczególności przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego do sądu, propozycji układowych itp.,
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentacja w sprawach o wyłączenie z masy upadłości,
  • reprezentacja w sprawie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności,
  • reprezentacja w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIA SYNDYKA O SPRZEDAŻY