Adwokat

Maciej
Grzelak

Witam na stronie mojej kancelarii.

Adwokat Maciej Grzelak

Adw. Maciej Grzelak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończonych studiach rozpoczął aplikację adwokacką, a następnie uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Ponadto w 2019 roku Maciej Grzelak zdał egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a następnie uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, co pozwoliło poszerzyć zakres usług kancelarii. Od wielu lat jest związany z województwem kujawsko-pomorskim – szczególnie z Bydgoszczą oraz Toruniem. W kręgu szczególnych zainteresowań adw. Macieja Grzelaka pozostaje tematyka odszkodowań, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, roszczeń właściciela nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, hipoteki.

W wolnych chwilach adw. Maciej Grzelak wspina się w górach i skałach – od wielu lat jest członkiem Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.