Adwokat

Maciej
Grzelak

Witam na stronie mojej kancelarii.

Kancelaria adwokacka - Maciej Grzelak

Posiadane doświadczenie zawodowe adw. Maciej Grzelak zdobył w Kancelarii Adwokackiej adw. Piotra Gołdy oraz w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Lehmanna. Jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od wielu lat jest związany z województwem kujawsko-pomorskim – szczególnie z Bydgoszczą oraz Toruniem.

Obecnie, kierując w Bydgoszczy własną Kancelarią i wspomaga Klientów w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych.

W kręgu jego zawodowych zainteresowań znajdują się m.in. sprawy związane z: dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień (w szczególności za szkody na osobie i mieniu poniesione w wyniku kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych), roszczeniami właścicieli nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, zagadnieniami hipoteki, windykacją należności, a także sprawy związane z problematyką przestępstw gospodarczych. Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa rodzinnego – sprawy rozwodowe, o alimenty, a także dotyczące podziału majątku wspólnego byłych małżonków.

Bydgoska Kancelaria pozostaje do dyspozycji Klientów poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, jak również dzięki możliwości umówienia spotkania w siedzibie biura. Adwokat Maciej Grzelak włada językiem angielskim.

UsługiKancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Profesjonalizm, rzetelność, dyskrecja i indywidualne podejście do każdej sprawy są dla Kancelarii priorytetem. Na zakładkach obok wymieniony jest przykładowy obszar praktyki, w ramach której świadczona jest pomoc prawna.
Prawo cywilne
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań (za szkody komunikacyjne z ubezpieczenia OC i AC, błędy medyczne, wypadki przy pracy i inne),
 • reprezentowanie klientów na etapie negocjacji,
 • postępowanie spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, a także przygotowywanie formularzy podatkowych oraz wieczystoksięgowych),
 • windykacja należności,
 • służebność przesyłu,
 • sprawy z zakresu prawa wekslowego,
 • przygotowywanie projektów umów oraz doradztwo w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy (hipoteka, zastaw, weksel, poręczenia),
 • skarga pauliańska,
 • i inne.
Prawo nieruchomości
 • dochodzenie odszkodowań w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
 • sprawy z zakresu opłaty planistycznej i adiacenckiej,
 • sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie i inne rozpoznawane przez sąd w postępowaniu nieprocesowym,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na podstawie UGN oraz na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • dochodzenie odszkodowań od gminy za niezapewnienie lokali socjalnych dla osób wobec których orzeczono obowiązek eksmisji.
Prawo handlowe
 • przygotowywanie projektów umów spółek oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu, w tym związanych z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
 • dokonywanie zmian osobowych w organach spółek,
 • przekształcania, łączenia, podział i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • sprawy przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
Prawo rodzinne
 • sprawy o alimenty (w tym także dochodzenie alimentów od dłużników zamieszkujących poza granicami RP),
 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy o przysposobienie i inne.
Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja w sprawach prywatnoskargowych, w tym przygotowywanie prywatnego aktu oskarżenia,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (sprawy m.in. o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary).
Prawo administracyjne
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami, a także w postępowaniu sądowoadministracyjnym (odwołania od decyzji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA),
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. odwołania od wypowiedzenia, sprawy o nadgodziny),
 • przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy,
 • odwołania od decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Prawo upadłościowe
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja upadłego przed sądem upadłościowym,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • sprawy o wyłączenie z masy upadłości.
Prawo podatkowe
 • odwołania od decyzji oraz skargi do sądu administracyjnego,
 • przygotowywanie formularzy podatkowych,
 • reprezentacja w sprawach nieujawnionych źródeł przychodów.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Maciej Grzelak

tel. stacjonarny: (52) 524 40 20
tel. komórkowy: +48 605 370 273
mgrzelak@kancelaria-grzelak.pl

ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1
85-054 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 879 24 48 682

nr rachunku bankowego:
36 2490 0005 0000 4500 2374 2323
Alior Bank
www.kancelaria-grzelak.pl
Wyczyść
Wiadomość została wysłana.
Wystąpiły błędy przy próbie wysłania wiadomości. Proszę spróbuj jeszcze raz.
Wysyłanie wiadomości. Proszę czekać...